top of page

מייסיליום סיפ - ספר 2 מתוך 2 - גירסא לישראל בלבד - באנגלית

00006
$35.00
In stock
1
Product Details

קהלק הוא נער החי בעיר תת קרקעית. מקור המזון היחיד של תושבי העיר מופק משורשים החודרים מפני הקרקע. כאשר הוא מגלה מחלה מסתורית באחד השורשים, קורה דבר מוזר - התודעה שלו מתמזגת עם זו של לורה - מעצבת בחברת רכבים בעולם ההווה, בפרוור הקרוב לעיר הגדולה.

בני האדם בעיר של קהלק מנועים מעליה לקרקע הנשלטת על ידי גזע אחר - ה"רצים". הם מתקשרים באופן לא וורבלי, ומשתמשים ברגליהם כאמצעי התחבורה העיקרי - בריצה.

התודעה המשותפת החדשה יוצאת במסע להבין את הקשר בין העולם של קהלק לעולם של לורה בניסיון לתקשר עם הרצים ואולי למנוע את המחלה המאיימת.

"מייסליום סיפ" הוא סיפור מדע בדיוני העוסק בשאלות של טכנולוגיה– האם אפשר להזהיר בפניה כשמסוכנת, והאם אפשר לעצור את התקדמותה במקרה של סכנה עתידית, דרך מבט ביקורתי על נושא התחבורה והמכונית הפרטית.


חלק שני

כריכה רכה צבעונית

פנים שחור לבן

180 עמודים

Save this product for later
bottom of page